Ανακαίνιση στο ξενοδοχείο PALM BAY HOTEL, Σίσι Αβτζής Αλουμινοδομή - Αλουμίνιο, PVC, Μέταλλο - Ηράκλειο Κρήτης

facebook

Ανακαίνιση στο ξενοδοχείο PALM BAY HOTEL, Σίσι

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου Palm Βay στο Σίσι.